This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

코이티비 무이네 촬영 비하인드! 미공개 영상 대방출 합니다!

x

베트남 시골 새로운 우리집을 공개합니다

*코이트립(코이티비 공식 인스타)
*
*비지니스 문의는 monstaz.vn@gmail.com로 하시면 됩니다.
*코이 인스타

*스카이 인스타

*모모 인스타


- FACEBOOK 페이스북 :
x

코대표가 출장간 사이 땡땡이 치고 놀러간 직원X들을 검거했습니다. 선동한 주동자 참교육!!

*코이트립(코이티비 공식 인스타)
*
*비지니스 문의는 monstaz.vn@gmail.com로 하시면 됩니다.
*코이 인스타

*스카이 인스타

*모모 인스타


- FACEBOOK 페이스북 :

#참교육 #땡땡이
x

5명이서 처음으로 베트남 바다로 힐링 여행을 떠났습니다! 생각지도 못한 리조트 클라스에 다들 입이 쩍...

*코이트립(코이티비 공식 인스타)
*
*비지니스 문의는 monstaz.vn@gmail.com로 하시면 됩니다.
*코이 인스타

*스카이 인스타

*모모 인스타


- FACEBOOK 페이스북 :
x

잡아서 바로 경매하는 베트남 새벽 어시장 풍경... 실제 모습을 생생하게 보여드립니다

*코이트립(코이티비 공식 인스타)
*
*비지니스 문의는 monstaz.vn@gmail.com로 하시면 됩니다.
*코이 인스타

*스카이 인스타

*모모 인스타


- FACEBOOK 페이스북 :
x

필리핀집 공사7일차..공사중 천장에서 물 난리 실화임?! 집 새로 짓는게 나을듯;; | 현장소장의 천연담배 | 한필커플

*한필커플 피나이티비 채널은 한국-필리핀 가족의 소소한 행복 브이로그 채널입니다.*
필리핀 아내_연지씨
한국인 남편_피나이아빠
첫째딸_새초미
둘째딸_째깐이
처남_해롤드
강아지_와이티

여러분의 구독이 채널성장에 큰 힘이 되고 있습니다. 감사합니다.
이 채널은 필리핀에 살며 겪는 에피소드 여행 넋두리를 다룹니다.
본 영상의 내용은 개인의 의견일뿐 정확한 통계나 사실이 아님을 알려드립니다.
민감한 댓글이나 악플은 손수 손가락 움직여 주신것 무색하게 삭제 될 수 있습니다.
=========================
이메일 ympakk@gmail.com

한국주소 : 제 주소가 아닌 가족의 주소라서 ympakk@gmail.com 메일로 안내해드립니다.=======음악==============
Epidemic sound

Track : 귀여운 BGM 모음
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch :
Track : 감성적인 BGM 모음
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch :
——————————————————————————————————
Track : 기분좋은 BGM 모음
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch :

????Music provided by 브금대통령
????Track : 2019 Best 10 -
=============================
DJI Osmo Pocket
Insta360 One X
Gopro Hero Black 7, 8
Sony FDR X3000
DJI Mavic Pro

땡땡이 친 직원들에게 잔액 없는 카드를 줬습니다. 이런게 바로 참교육!!

*코이트립(코이티비 공식 인스타)
*
*비지니스 문의는 monstaz.vn@gmail.com로 하시면 됩니다.
*코이 인스타

*스카이 인스타

*모모 인스타


- FACEBOOK 페이스북 :

#참교육 #복수 #역관광

베트남 동생의 가성비 쩌는 길거리 대왕조개 해산물 먹방!! 2000원짜리 조개찜!|Phát thèm với ốc Xuyên 20 năm|Vietnam street food

쫀득~하다!!
상호명 : Ốc Xuyên - Chợ Bàn Cờ
주소 : 174/43 Nguyễn Thiện Thuật Street, Ward 3, District 3, Hồ Chí Minh
영업시간 : 10:00-22:00
가격 :
1.집게발 똡머조림 : 120,000 vnd (6,000원) (2:30)
2. 똠양꿍 소스 Ngêu 조개 : 40,000 vnd (2,000원) (2:33)
3. 느엉 머한 조개구이 : 30,000 vnd (1,500원) (2:40)
4. 대왕조개구이 : 30,000 vnd / 1마리 (1,500원) (2:42)
5. 코코넛소스 조개 : 50,000 vnd (2,500원) (2:48)
구글맵 :


Crab and Shell eating show
Restaurant Name : Ốc Xuyên - Chợ Bàn Cờ
Address: 174/43 Nguyễn Thiện Thuật Street, Ward 3, District 3, Hồ Chí Minh
Open time: 10:00-22:00
Price:
1. Càng ghẹ xào nước mắm tép mỡ: 120,000 vnd/ combo (2:30)
2. Ngêu hấp thái (Clam): 40,000 vnd/ combo (2:33)
3. Sò điệp nướng mỡ hành (Scallop): 30,000 vnd/ combo (2:40)
4. Ốc tỏi nướng nước mắm (Oxychilus alliarius Grilled with fish sauce): 30,000 vnd/ con (2:42)
5. Ốc len xào dừa (Wool snaiL mix coconut milk): 50,000 vnd/ combo (2:48)
Google map :

새끼가 도로에 있길래 옮겨줬더니 어미한테 물릴뻔했네요 | 발리 유기견 밥 나눔 [인도네시아 국제커플]

안녕하세요
한국 인도네시아 국제커플 건우&찌아 GUCI COUPLE 입니다
(GU : GUNWOO, CI: CIA)
저희의 영상을 계속 시청하고 싶으시다면 좋아요 구독 꾹~ 눌러주시면 감사하겠습니다
INSTAGRAM @guci_couple (구찌커플)
@nabbila_ (나빌라)
E-MAIL : gun100200@gmail.com

하루 500마리가 팔리는 베트남 길거리의 양념통닭은 어떻게 만들까?|Tiệm gà quay bán 500 con/ngày|Vietnam street food

맥주 안주 딱이다
상호명 : Gà Nướng Anh Tư
주소 : Hồ Chí Minh
영업시간 : 10:00 - 22:30
가격 : 150,000 vnd/ 1 chicken
구글맵 :


Vietnam street chicken
Restaurant Name : Gà Nướng Anh Tư
Address: Hồ Chí Minh
Open time: 10:00 - 22:30
Price:
1. Half chicken: 70,000 vnd
2. 1 chicken:150,000 vnd
Google map :

Shares

x

Check Also

x

Menu