This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

เที่ยวครั้งไหน..ก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ กับโครงการ #เราเที่ยวด้วยกัน

x

เที่ยวครั้งไหน..ก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ กับโครงการ #เราเที่ยวด้วยกัน

เจน จอส แจน ไซซี ลุค กันสมาย ชวนคุณออกไปเที่ยว ไปเยียวยา ไปให้กำลังใจ ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ให้เที่ยวครั้งนี้สุขกว่าครั้งไหนๆ กับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  

พร้อมรับสิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องหรือต่อคืน
สิทธิที่ 2 : คูปองอาหาร / ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท
สิทธิที่ 3 : เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อที่นั่งรายละเอียด พร้อมลงทะเบียนได้ที่
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

ตอบทุกคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่าน LINE Krungthai Connext แอดเลยที่

#Krungthai #กรุงไทย #แอปเป๋าตัง #เที่ยวครั้งไหนก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ #เราเที่ยวด้วยกัน #เจนจอสแจนไซซีลุคกันสมาย
x

เราเที่ยวด้วยกัน : วิธีจองโรงแรม ที่พัก

เมื่อประชาชนได้ทำการลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะทำการจองโรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการชำระเงินนั้นจะชำระเฉพาะส่วนของประชาชน อีก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง นั้นทางรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนชำระตรงให้ทางโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#Krungthai #กรุงไทย #แอปเป๋าตัง #เที่ยวครั้งไหนก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ #เราเที่ยวด้วยกัน #วิธีจองโรงแรมที่พัก #เจนจอสแจนไซซีลุคกันสมาย
x

เราเที่ยวด้วยกัน : วิธีใช้ คูปองอาหาร / ท่องเที่ยว บนแอปฯ เป๋าตัง

เมื่อทำการเช็คอิน โรงแรม ที่พัก เรียบร้อยแล้วตัวคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ก็จะถูกส่งเข้ามาให้อัตโนมัตในแอปฯ เป๋าตัง หลังเวลา 17.00น. ของวันนั้นๆ การใช้คูปอง เพียงท่านไปใช้บริการร้านค้า หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ การชำระเงินทางระบบจะทำการตัด 40% ของยอดแต่ไม่เกินจำนวนเงินในคูปองที่ท่านได้รับ และอีก 60% ที่เหลือจะเป็นส่วนที่ประชาชนต้องชำระ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#Krungthai #กรุงไทย #แอปเป๋าตัง #เที่ยวครั้งไหนก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ #เราเที่ยวด้วยกัน #วิธีใช้คูปอง #เจนจอสแจนไซซีลุคกันสมาย
x

เราเที่ยวด้วยกัน : วิธีการเช็คอินโรงแรมพร้อมรับคูปอง ด้วยแอปฯ เป๋าตัง

เมื่อทำการชำระเงินค่าโรงแรม ที่พักเรียบร้อยแล้ว พอถึงกำหนดวันที่เข้าพัก
ขั้นตอนในการเช็คอิน โรงแรม ที่พัก ทำได้ง่ายๆเพียง

1.แสดง QR Code เช็คอิน ที่ได้รับจากแอปฯ เป๋าตัง
2.ทางโรงแรม ที่พัก ทำการสแกนด้วยแอปฯ ถุงเงิน
3. เช็คอินเรียบร้อย

และตัวคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ก็จะถูกส่งเข้ามาให้อัตโนมัตในแอปฯ เป๋าตัง หลังเวลา 17.00 น. ของวันนั้นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#Krungthai #กรุงไทย #แอปเป๋าตัง #เที่ยวครั้งไหนก็ไม่สุขใจเท่าครั้งนี้ #เราเที่ยวด้วยกัน #วิธีเช็คอิน #เจนจอสแจนไซซีลุคกันสมาย
x

เราเที่ยวด้วยกัน วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าที่พัก 3000 บาท ค่าอาหาร 600 บาท ค่าเครื่องบิน 1000 บาท

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ประกอบด้วย แพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท และ แพ็คเกจ “กําลังใจ” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ทั้งสองแพ็คเกจจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และ

แพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ประชาชนทั่วไปที่ต้องการได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
o รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ให้ 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ***จำกัดจำนวนสิทธิที่พักทั้งหมด 5,000,000 สิทธิ***
o รัฐบาลสนับสนุน E-Voucher คืนละ 600 บาท สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย 40%
o รัฐบาลสนับสนุน “ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วน” ในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) ในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนําไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลา ***จำกัดจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 2,000,000 สิทธิ***

7 ขั้นตอน ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”
1. ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน.com (เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับไม่เกิน 3 วัน)
2. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง (หากมีอยู่แล้ว สามารถใช้ต่อได้เลย)
3. จองโรงแรมไม่เกิน 5 ห้องต่อคืนต่อคน (เมื่อวางแผนท่องเที่ยวเรียบร้อย ให้จองโรงแรมได้หลายช่องทาง อาทิ จองผ่านโรงแรมโดยตรง หรือ ผ่าน OTAs (Online Travel Agents) เช่น Agoda, Traveloka เป็นต้น)
4. จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง 60% ของค่าห้อง (ไม่สามารถยกเลิกได้) สามารถจ่ายด้วยหลายวิธี อาทิ การโอนเงิน, เครดิตการ์ด)
5. CHECK IN เช็กอิน (จะได้รับ E Voucher 600 บาท/คืน เวลา 17.00 น. ของทุกวันที่เราเช็กอิน ซึ่งจะได้รับสูงสุด 5 คืน)
6. CHECK OUT เช็กเอาท์ (E Voucher จะหมดอายุในเวลา 24.00 น. ของวันที่เช็กเอาต์)
7. ได้รับเงินคืนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านเป๋าตัง กรอก Booking Number ใน ได้รับสิทธิ์ 2 คน/ห้อง กำหนดโอนเงินทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30

แพ็คเกจ “กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท แพ็กเกจกำลังใจ จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำหรับ อสม.,อสส., และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

อย่าลืมกด ติดตามและกด Like เพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ

หากมีข้อแนะนำสามารถคิดชมได้ที่คอมเม้นนะครับ

ขอบคุณครับ

ติดตามข่าวสาร และสาระดีๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่ติดตามเครื่องมือการวางแผนการเงิน และโปรแกรมวางแผนการเงินได้ที่สนใจอบรมหลักสูตรทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP มาตรฐานสากลโดยศูนย์อบรม ThaiPFA
ThaiPFA ศูนย์อบรมที่มีประสบการณ์ในการจัดอบรมอย่างยาวนาน
ThaiPFA ศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แห่งแรกในประเทศไทย
ThaiPFA บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการเงินได้ที่

Shares

x

Check Also

x

Menu