This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #6 หมู่บ้านเก่าแก่โบราณดั้งเดิมตามหาร้านขายของชำซื้อวัตถุดิบจะเจอไหม?

x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #6 หมู่บ้านเก่าแก่โบราณดั้งเดิมตามหาร้านขายของชำซื้อวัตถุดิบจะเจอไหม?

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #6 หมู่บ้านเก่าแก่โบราณดั้งเดิมตามหาร้านขายของชำซื้อวัตถุดิบจะเจอไหม?
x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #5 ชมบ้านยกสูงชนเผ่าล่องเรือแม่น้ำใหญ่ตามหาวิถีชีวิตคนท้องถิ่น

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #5 ชมบ้านยกสูงชนเผ่าล่องเรือแม่น้ำใหญ่ตามหาวิถีชีวิตคนท้องถิ่น
x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #3 เยี่ยมบ้านเก่าอยู่ไม่กี่หลังครัวเรือนเดินป่าหว่านแหหาปลาลำห้วยธรรมชาติ

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #3 เยี่ยมบ้านเก่าอยู่ไม่กี่หลังครัวเรือนเดินป่าหว่านแหหาปลาลำห้วยธรรมชาติ
x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #13 แวะทำอาหารกับชาวบ้านท้องถิ่นเติมพลังกับเมนูอยู่ง่ายกินง่าย

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #13 แวะทำอาหารกับชาวบ้านท้องถิ่นเติมพลังกับเมนูอยู่ง่ายกินง่าย
x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #14 ขี่รถชมหมู่บ้านเก่าดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับธรรมชาติที่สวยงามที่สบเมย

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #14 ขี่รถชมหมู่บ้านเก่าดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับธรรมชาติที่สวยงามที่สบเมย

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #9 มื้อเช้ากับปลาท้องถิ่นล่องเรือชมโรงพักโบราณเก่าอายุ 100 กว่าปี

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #9 มื้อเช้ากับปลาท้องถิ่นล่องเรือชมโรงพักโบราณเก่าอายุ 100 กว่าปี

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #7 เข้าครัวโบราณทำเมนูจากมันฝรั่งปลากระป๋องก่อนพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #7 เข้าครัวโบราณทำเมนูจากมันฝรั่งปลากระป๋องก่อนพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #8 หาปลาแม่น้ำสาละวินเกาะติดชาวบ้านล่องเรือแม่น้ำสายใหญ่

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #8 หาปลาแม่น้ำสาละวินเกาะติดชาวบ้านล่องเรือแม่น้ำสายใหญ่

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #10 มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านยกสูงต่างระดับแปลกตารายล้อมด้วยต้นหมากที่ห้วยกองก้าด

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #10 มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านยกสูงต่างระดับแปลกตารายล้อมด้วยต้นหมากที่ห้วยกองก้าด

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #1 มุ่งหน้าสู่บ้านแม่สามแลบกับแม่น้ำสายใหญ่ชายแดนระหว่างไทยพม่า

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #1 มุ่งหน้าสู่บ้านแม่สามแลบกับแม่น้ำสายใหญ่ชายแดนระหว่างไทยพม่า
x

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #11 พักเบรกพานางเอกกินของอร่อยย่านแม่สะเรียงแหล่งรวมมื้ออิ่มมากมาย

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #11 พักเบรกพานางเอกกินของอร่อยย่านแม่สะเรียงแหล่งรวมมื้ออิ่มมากมาย

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #12 มุ่งหน้าสู่บ้านสบเมยชมความงามแม่น้ำสองสี แม่น้ำสาละวิน

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #12 มุ่งหน้าสู่บ้านสบเมยชมความงามแม่น้ำสองสี แม่น้ำสาละวิน

ดิบบนยอดดอย 2020 #3 ตามหาวัตถุดิบตามบ้านต่างๆผู้คนเอื้อเฟื้อทำข้าวต้มมัดสูตรโบราณ

ดิบบนยอดดอย 2020 #3 ตามหาวัตถุดิบตามบ้านต่างๆผู้คนเอื้อเฟื้อทำข้าวต้มมัดสูตรโบราณ

เที่ยวไปทั่วกับสาวไต-กะเหรี่ยง #11 หมู่บ้านเก่าคงวิถีแบบเดิมของชนเผ่าบ้านเมืองแพม

เที่ยวไปทั่วกับสาวไต-กะเหรี่ยง #11 หมู่บ้านเก่าคงวิถีแบบเดิมของชนเผ่าบ้านเมืองแพม

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #4 เดินตลาดนัดยามเช้าชมบ้านเก่าชนเผ่าท้องถิ่นบรรยากาศแปลกตา

ตามหาวิถีแม่น้ำสาละวิน #4 เดินตลาดนัดยามเช้าชมบ้านเก่าชนเผ่าท้องถิ่นบรรยากาศแปลกตา
x

เหนือหนาวสาวชนเผ่า #6 เผาข้าวหลามตักบาตรยามเช้าล้อมวงกินข้าวเดินเท้าขึ้นชมพระธาตุวิวสวยงาม

เหนือหนาวสาวชนเผ่า #6 เผาข้าวหลามตักบาตรยามเช้าล้อมวงกินข้าวเดินเท้าขึ้นชมพระธาตุวิวสวยงาม

แอ่วแม่ระมาด จังหวัดตาก EP.5 แวะเที่ยวตลาดดอยมูเซอของขายเยอะแยะมากมายก่อนเดินทางกลับ

แอ่วแม่ระมาด จังหวัดตาก EP.5 แวะเที่ยวตลาดดอยมูเซอของขายเยอะแยะมากมายก่อนเดินทางกลับ

Credit Music
Beach by MBB
Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0

Music promoted by Audio Library

Acoustic/Folk Instrumental by Hyde - Free Instrumentals
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0

Music promoted by Audio Library

เที่ยวกินอยู่กับชาวกะเหรี่ยง #6 จิ้นลุงไตสูตรสาวปกาเกอะญอ ข้าวเบ๊อะ ผัดปลากระทิง กับครัวโบราณ

เที่ยวกินอยู่กับชาวกะเหรี่ยง #6 จิ้นลุงไตสูตรสาวปกาเกอะญอ ข้าวเบ๊อะ ผัดปลากระทิง กับครัวโบราณ

ดิบบนยอดดอย 2020 #4 บุกตะลุยไร่เก่าธรรมชาติสวยงามตามหาพืชผักหลากชนิดไปทำอาหาร

ดิบบนยอดดอย 2020 #4 บุกตะลุยไร่เก่าธรรมชาติสวยงามตามหาพืชผักหลากชนิดไปทำอาหาร

ดิบบนยอดดอย 2020 #1 มุ่งหน้าสู่ดอยที่สูงที่สุดที่ห้วยปูลิงต้อนรับมื้อค่ำเมนูชนเผ่า

ดิบบนยอดดอย 2020 #1 มุ่งหน้าสู่ดอยที่สูงที่สุดที่ห้วยปูลิงต้อนรับมื้อค่ำเมนูชนเผ่า

Shares

x

Check Also

x

Menu